Zawiadomienie dla odbiorców wody

Spółka BAKUPI, w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa w trosce o naszych klientów uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość samodzielnego dokonania opłaty za pobór wody.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi pracownikami, pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

538 963 096  –  odbiorcy wody zasilani z wodociągu Sokolniki Lasmiejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik,

886 204 601  –  odbiorcy wody zasilani z wodociągów: Celestynów, Modlna, Tymienica, oraz z miasta Ozorkowamiejscowości: Boczki, Celestynów, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Czerchów, Dybówka, Konary, Leśmierz, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Parzyce, Sierpów, Skotniki, Sokolniki, Sokolniki Parcela, Tymienica, Śliwniki,

celem podania stanu wodomierza i uzyskania informacji o wysokości opłaty, którą można uregulować przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie   02  8786  0001  0013  7940  2000  0001

z podaniem na druku przelewu:  numeru faktury (informację przekaże telefonicznie inkasent),  nazwiska właściciela działki, adresu działki.

Fakturę będzie można odebrać w terminie późniejszym, w Biurze obsługi odbiorców w m. Sokolnikach Lesie, ul. Narutowicza 11 w godzinach urzędowania,
bądź drogą elektroniczną po wypełnieniu oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną i przekazania jej w sposób określony na druku.

Fakturę można otrzymać również drogą elektroniczną, po przesłaniu na adres e-mail:  biuro@bakupi.pl :  aktualnego stanu wodomierza  wraz z  oświadczeniem o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną  i  nazwiska właściciela działki  oraz  adresu punktu poboru wody.